POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu internetowego jaguarmichalowice.pl

§ I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonej przez Uczniowski Klub Sportowy Jaguar Michałowice z siedzibą przy ul. Szkolnej 15, 05-816 Michałowice o numerze NIP: 534-25-10-445 oraz sposób ich przetwarzania.

§ II. Dane osobowe

UKS Jaguar Michałowice dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.jaguarmichalowice.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony, wysyłanie formularza zgłoszeniowego oraz składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zgłoszeniowych bądź też zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

§ III. Rodzaje i cel wykorzystania danych Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do UKS Jaguar Michałowice przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. UKS Jaguar Michałowice nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

§ IV. Cookies (Ciasteczka)

UKS Jaguar Michałowice zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

§ V. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do UKS Jaguar Michałowice wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

§ VI. Niezapowiedziane Wiadomości

UKS Jaguar Michałowice zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości UKS Jaguar Michałowice rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych UKS Jaguar Michałowice Inne formularze, Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do UKS Jaguar Michałowice i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez UKS Jaguar Michałowice nie podlegają „Polityce Prywatności”.

§ VII. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

UKS Jaguar Michałowice zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres biuro@jaguarmichalowice.pl UKS Jaguar Michałowice stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

§ VIII. Zmiany Polityki Prywatności

UKS Jaguar Michałowice zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do UKS Jaguar Michałowice obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, UKS Jaguar Michałowice będzie informować na stronach serwisu.

§ IX. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, UKS Jaguar Michałowice prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu biuro@jaguarmichalowice.pl