UKS Jaguar Michałowice

Szkoła Podstawowa w Michałowicach
im. Jana Pawła II
05-816 Michałowice,
ul. Szkolna 15

602 781 777

biuro@jaguarmichalowice.pl