Bruno Jankowski

X

Data urodzenia

17.03.2017

Jan Bursa

X

Data urodzenia

04.09.2017

Bartosz Kowalczuk

X

Data urodzenia

12.07.2017

Adam Łapiński

X

Data urodzenia

15.05.2017

Wiktor Narloch

X

Data urodzenia

18.01.2017


Trener Maciej Sachnowski