Maks Zientała

X

Data urodzenia

19.04.2012

Antek Cybulski

X

Data urodzenia

16.06.2012

Paweł Pastuszak

X

Data urodzenia

18.11.2012

Igor Dąbkowski

X

Data urodzenia

05.09.2012

Lulu Nguyen

X

Data urodzenia

15.03.2012

Aleksander Zaręba

X

Data urodzenia

15.07.2012

Jan Bochenek

X

Data urodzenia

21.05.2012

Mateusz Mańka

X

Data urodzenia

22.03.2012

Maksymilian Sikorski

X

Data urodzenia

05.04.2012


Trener Robert Łukasik